skip to Main Content

Bojermaskinteknik bygger ny hjemmeside

– vi er snart på plads

Bojer Makinteknik er en højteknologisk maskin- og værktøjsfabrik med stor erfaring i maskinkonstruktion og værktøjsfremstilling.

Kvalificerede...

Vi har nogle meget dygtige og engagerede medarbejdere der kan deres håndværk. De behersker teknologien og har evnen til at tænke kreativt.

Alsidighed...

Hos Bojer Maskinteknik har vi medarbejdere og maskiner der kan løse stort set alle bearbejdningsopgaver af metal- og plastemner.

Idéoplæg...

Hos Bojer Maskinteknik konstruerer og udvikler vi ud fra vore kunders ideoplæg, og egne erfaringer. Vi leverer et gennemarbejdet oplæg på en given opgave, der danner basis for det videre forløb af opgaveløsningen.

Back To Top